Starosta bude po prerokovaní urbanistickej štúdie Račany Rosso od investora žiadať riešenie najpálčivejších problémov (+foto)


BRATISLAVA, 22. januára 2013 – „Oceňujem, že občania našej mestskej časti sa k projektu Račany Rosso vyjadrujú v dobe, kým sa ešte dá o veciach diskutovať, nie až vtedy, keď na stavebnej parcele stojí bager a stavebné stroje. Práve dnes podvečer sa uskutočnilo takmer trojhodinové verejné prerokovanie štúdie Račany Rosso s občanmi aj za účasti investorov. Takáto široká diskusia občanov s investorom sa v Rači udiala vôbec prvýkrát,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský, podľa ktorého by to takto malo vyzerať vždy, keď sa na území mestskej časti plánuje stavať projekt takých rozmerov ako je Račany Rosso.
MÚ BA Rača informuje občanov, že do 28. januára 2013 je možné uplatniť pripomienky a stanoviská k Urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso.

Štúdia Račany Rosso

Štúdia Račany Rosso

Až do 28. januára môžu ľudia pripomienkovať Urbanistickú štúdiu Račany Rosso, ktorá je k nahliadnutiu na webovej stránke Rače, na úradnej tabuli ako aj v miestnosti číslo č. 8 na prízemí MÚ Bratislava – Rača, Alstrova 249 počas stránkových hodín.

Štúdiu zadal spracovať investor a má overiť všetky možné dôsledky navrhovanej zmeny, ktorá sa týka možnosti navýšenia podlažnosti bytových domov z 2 na 4 nadzemné podlažia a v časti pri starej Púchovskej ceste na 9 podlažné bytové domy. MČ Bratislava – Rača dala súhlas na overenie tejto zmeny intenzity výstavby v predmetnom území, konkrétne za sídliskom Komisárky, ešte v roku 2010. Predmetná lokalita, na ktorej sa v súčasnosti nachádzajú vinohrady, je od roku 2007 určená na zastavanie.

„Po spripomienkovaní štúdie odborným útvarom na základe prerokovania návrhu v Komisii výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, taktiež ostatnými zainteresovanými orgánmi, organizáciami a verejnosťou, bude štúdia následne predložená na prerokovanie miestneho zastupiteľstva, kde poslanci rozhodnú, či návrh zmeny odporučia kompetentnému orgánu územného plánovania, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve,“ povedala vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku v Rači Iveta Virsíková.

Po zozbieraní všetkých pripomienok občanov  budeme trvať na tom, aby investor predložil dopravnú štúdiu, porovnanie intenzity výstavby podľa platného územného plánu a navrhovanej zmeny  a tiež stanoviská všetkých dotknutých odborných orgánov,“ dodala.

Budeme od investora vyžadovať riešenie a alternatívy najviac pálčivých problémov v danej oblasti – teda odkanalizovanie lokality, problém so zadržiavaním a odvádzaním prívalovej dažďovej vody, s ktorou máme v tomto území historickú skúsenosť a samozrejme zvýšenie zaťaženosti dopravy. Rovnako sa budeme zaoberať a riešiť legitímnu pripomienku škôl a škôlok, na vytvorení alebo rekonštruovaní ktorých by investor takýchto rozmerov nemal mať problém participovať,“ povedal starosta Peter Pilinský a dodal. „Ja ako starosta a mestský poslanec budem plne akceptovať rozhodnutie miestneho zastupiteľstva ako aj následné prerokovanie návrhu zmeny územného plánu v mestskom zastupiteľstve.“

Fotogaléria:

Kontakt pre médiá:
Eva Miklánková
hovorkyňa starostu Rače
vedúca mediálneho a marketingového oddelenia MČ Rače
0908 700 551
eva.miklankova@raca.sk

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s