Račianske srdce dostanú tréner mládeže Pavol Máťuš, školník Ivan Brunovský, publicista Gustáv Murín a historik Ján Luknár


RAČA, 13. februára 2013 – K 31. 12.2012 boli do kancelárie starostu doručené 4 návrhy na ocenenie, ktoré podali oprávnené osoby. Miestne zastupiteľstvo schválilo 12. februára udelenie ocenenia Račianske srdce týmto laureátom:

Pavol Máťuš s jedným zo žiackych tímov FK Rača

Pavol Máťuš s jedným zo žiackych tímov FK Rača

p. Pavol Máťuš – je spoluzakladateľom OZ Kengura, ktoré sa venuje práci s mladými futbalistami FK Rača. Pravidelne je organizátorom viacerých turnajov pre mládež, čím propaguje mestskú časť Bratislava – Rača. Mladí futbalisti dosahujú pod jeho vedením výborné výsledky. Ocenenie „Račianske srdce“ si zaslúži za kvalitnú pedagogickú prácu a dobrovoľnú prácu s deťmi a mládežou a reprezentáciu mestskej časti v Slovenskej republike ako i v zahraničí.

Ing. Ján Luknár – je obyvateľom mestskej časti Bratislava – Rača od svojho narodenia. Venuje sa zhromažďovaniu poznatkov týkajúcich sa histórie Rače, rodov a rodín žijúcich v Račišdorfe po stáročia. Jeho výskumná práca prekročila úzko rodinný či rodový rozmer a znamená záslužný vklad do poznávania celkovej histórie mestskej časti. Výsledky svojho bádania spracoval do pozoruhodného rukopisu s rozsiahlou textovou časťou a bohatými tabuľkovými a obrazovými prílohami. V roku 2011 – 2012 spracoval na základe volebných zoznamov z r. 1931 a iných podkladov zatiaľ najpodrobnejšiu históriu nových častí Rače a to rodnej Pozotórie aj susednej Mrázovej kolónie. Výskumná práca Ing. Jána Luknára a výsledky, ku ktorým dospel, sú cenným historickým materiálom, ktorý obohacuje pamäť mestskej časti a rozširuje poznanie o nej.

Publicista a spisovateľ Gustáv Murín

Publicista a spisovateľ Gustáv Murín

RNDr. Gustáv Murín, PhD.– vedecký pracovník, publicista a spisovateľ. Vydal doteraz 29 kníh, je autorom najpredávanejšej knihy roku 2009. Rodený Krasňančan, po celý svoj život býva a pôsobí v Rači. Aktívne sa zapája do života Rače ako člen OZ Naše Krasňany a ako člen Mediálnej rady MÚ MČ Bratislava – Rača. Osobne sa zapája do spoločenského života mestskej časti a vystupuje na miestnych oficiálnych podujatiach. Propaguje život v Rači v celoštátnych a bratislavských médiách. Je autorom dosiaľ jedinej beletristickej knihy zo súčasnosti o mestskej časti Bratislava – Rača, kde zmapoval polstoročie života obyvateľov Krasňan a Rače. Od polovice roku 2012 z vlastnej iniciatívy organizuje návštevy vedúcich dôležitých diplomatických misií na slávnostiach v Rači. Všetky tieto aktivity v prospech mestskej časti vykonával a vykonáva vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.

p. Ivan Brunovský – pôsobí v ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ul. č. 25 ako školník od 22.02.1971, kedy po prvýkrát prekročili prah novej krasňanskej základnej školy jej prví žiaci. Vo februári 2013 to bude už plných 42 rokov, čo otvára a zatvára brány tejto račianskej školy pre takmer 600 detí a žiakov. Denne v pracovnom čase, ako aj mimo neho sa plne venuje zlepšovaniu prostredia školy.

Osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2012 sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti Bratislava   Rača a rozvoj života jej obyvateľov v rôznych oblastiach ako je kultúra, školstvo, šport, sociálna oblasť alebo svojou činnosťou vynikajúco reprezentovali mestskú časť Bratislava – Rača.

Slávnostné odovzdávanie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2012 sa bude konať v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava – Rača dňa 18. marca 2013 o 18,00 hod.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s