Vinice v Rači: Pozrite sa, kde sú Špígle, Fixle či Cibule a aké sa v nich pestujú odrody (+foto)


RAČA – Mestská časť Bratislava – Rača zverejnila urbanisticko-krajinársku štúdiu „VINICE – MČ Rača“ (UKŠ), ktorú sama obstarala. V zdôvodnení sa píše, že cieľom UKŠ je hľadanie východísk pre harmonizáciu pomerov v území račianskych viníc na základe dôsledného zhodnotenia všetkých atribútov vymedzeného územia a posúdenia možných rozvojových tendencií. UKŠ prezentuje analýzu vinohradov s prieskumami a rozbormi riešeného územia s aplikáciou GIS v členení na prírodné a socioekonomické podmienky a predkladá názor na funkčné využitie dotknutého územia vo viacerých alternatívach.

Zo štúdie, ktorej textová časť má 73 strán, sme pre vás vybrali podrobne spracované mapy viníc a vinohradov s ich historickými názvami aj ich súčasnými ekvivalentami. Pre každého Račana by malo byť dôvodom na úctu – ak už nemá k vinnej révy iný vzťah – aspoň to, že túto plodinu tu naši predkovia pestujú podľa doložených písomných záznamov už od 13. storočia, čiže vyše 700 rokov!

Rozmiestnenie odrôd viniča v račianskych honoch Zdroj: Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinice - Rača

Rozmiestnenie odrôd viniča v račianskych honoch Zdroj: Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinice – Rača

Rozmiestnenie odrôd viniča v račianskych honoch - LEGENDA. Zdroj: Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinice - Rača

Rozmiestnenie odrôd viniča v račianskych honoch – LEGENDA. Zdroj: Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinice – Rača

Súčasný názov ………………. Historický názov (archív r. 1768)

Dolné Ohnavy
Dolný, Stredný, Horný Šinvégh (Schóneveg)
Krátke
Cackov
Zrkadliská ………………………….. Spiegel (?)
Špígle …………………………………. Spiegel
Weispeter Urbanek ……………… Veisbeterl
Weispeter Semilan
Weispeter
Longtál Vrch
Longtál …………………………….. Langtheil
Plachty
Pašinger …………………………… Passinger
Žajdlík ……………………………… Szaitl (?)
Slobodné
Vtácky
Velký, Malý Pušták …………….. Oeden
Ligisland …………………………… Ligistland
Kolébky
Saurisle ……………………………. Sauereszl
Fixle ………………………………… Fuechsl
Hortmon ………………………….. Hartmann
Lichtky …………………………….. Liechteck
Nová Hora ………………………… Naiberg
Fajdlberg ………………………….. Feigelberg
Fongy ………………………………. Gfangl (?)
Cibule ……………………………… Czviffler (?)
Šimnár …………………………….. Schimler
Tále
Záhumenica
Záhumenica – Za skleníkom
Červené ……………………………. Rothkutner (?)
Ruža
Kodnár …………………………….. Kadner
Zlatá noha ………………………… Goldhapl (?)
Kinisberg ………………………….. Koenigsberg
Malý, Velký Komandl …………. Kollmandell
Komandl-terasy
Cidle I., II., III. …………………… Czetl
Ligisland dolný (Lisiglont) ….. Ligistland
Gleje
Švarcman …………………………… Schwarzmann
Mautnáre …………………………… Mautner
Široké
Franclík …………………………….. Franczl
Krivé
Velký Krivý Solcár ………………. Salcer
Štafangel ……………………………. Steinfangl
Šušnajdre …………………………… Czottschnajder
Antal ………………………………….. Anthal

Viac na tému račianski vinári a vinohrady sa dočítate aj tu.

V štúdii sa o názvoch vinohradov píše: V starších urbárskych písomnostiach z r. 1768 (zdroj: archív Modra, PhDr. J. Turcsány) sa dá nájsť zoznam názvov vinohradníckych honov v Rači. Uvedený historický dokument sme porovnali s vyššie uvedeným zoznamom vinohradníckych honov podľa ÚKSÚP z r.2010 a zoradili do dvojíc. Otáznik v zátvorke znamená predpokladanú ekvivalenciu názvu.
S istou mierou zjednodušenia môžeme konštatovať, že väčšina súčasných vinohradníckych honov má za sebou dlhý historický vývoj, počas ktorého sa museli niekoľkokrát vymeniť výsadby jednotlivých odrôd viniča, no vinohradnícke kultúry tu zostali nepretržite zachované. (v roku 1890 postihla celé územie viníc v Rači fyloxéra, v dôsledku čoho prišlo k celoplošnému presadeniu viniča).
Zvyšok historických názvov bez evidentnej ekvivalencie v súčasnom zozname a rozsahu vinohradníckych honov navodzuje predpoklad postupného obmedzovania ich rozsahu v k.ú. Raca v priebehu ostatných 250 rokov.

Fotogaléria:

Stiahnite si kompletnú štúdiu Vinice – MČ Rača: Urbanisticko-krajinárska štúdia

Vinice – MČ Rača: Urbanisticko-krajinárska štúdia
Objednávateľ: MČ Bratislava – Rača
Spracovateľ: AUP Media, s.r.o., Bratislava
Autori: Juraj Furdík, Peter Gál, autorizovaní architekti SKA

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s