Participatívny rozpočet Bratislavy 2014: Podporte projekt zavlažovania Obecnej záhrady v Rači


V stredu 27. novembra sa začalo hlasovanie verejnosti o podpore pre projekty na zlepšenie života v Bratislave. Tie budú financované z tzv. Participatívneho rozpočtu. Participatívny rozpočet je spôsob, akým môžu občania navrhovať a spolurozhodovať o tom, ako má byť použitá časť rozpočtu mesta. V mesiacoch september a október sme zozbierali návrhy obyvateľov, spracovali a dávame ich na hlasovanie. Návrhy, ktoré dostanú najviac hlasov, budú v roku 2014 realizované. Medzi uchádzačmi sa vo vybranej zostave objavila aj žiadosť OZ Račiansky spolok na získanie dotácie na inštaláciu zavlažovacieho systému v Obecnej záhrade v Rači.

Hlasovať za systém závlahy Obecnej záhrady a iné návrhy môžete tu.

Plné znenie žiadosti OZ Račiansky spolok:

Dovoľujem si Vám v mene Občianskeho združenia Račiansky spolok predstaviť projekt revitalizácie Obecnej záhrady v Rači. Pre potreby revitalizácie záhrady bola podpísaná Zmluvu o spolupráci (Memorandum) s Miestnym úradom Bratislava-Rača.

Participatívny rozpočet 2014: Zavlažovací systém Obecnej záhrady v Rači

Participatívny rozpočet 2014: Zavlažovací systém Obecnej záhrady v Rači

Cieľom Račianskeho spolku je získať na Obecnú záhradu čo najviac prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, grantov a zbierok medzi samotnými Račanmi či z verejných podporných programov ako aj medzi podnikateľskými subjektami známymi ich spoločenskou zodpovednosťou.

Za týmto účelom už bola rozbehnutá aj finančná zbierka, ktorú povolil Obvodný úrad Bratislava svojim rozhodnutím z 29. mája 2013 občianskemu združeniu Račiansky spolok. Všetky tieto procesy koordinuje Mestská časť Bratislava-Rača s občianskym združením Račiansky spolok.

Projekt revitalizácie átriovej záhrady sme 17. októbra 2012 prezentovali aj na verejnom stretnutí na pôde miestneho úradu, na ktorom sa zúčastnil starosta obce Peter Pilinský aj viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva.

Jedná sa o záhradu s rozlohou 2328 m2 nachádzajúcu sa na pozemkoch patriacich Mestskej časti Bratislava-Rača (asi 2/3) a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (asi 1/3). Identifikácia pozemkov – Katastrálne územie Rača, obec: Bratislava-Rača, okres: Bratislava III, kraj: Bratislavský: 212/4 773 m2, záhrady (vlastník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, správca: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, SR), 214/5 1392 m2, záhrady (vlastník: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, SR), 214/4 163 m2, záhrady (vlastník: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, SR).

Na parcele sa uskutočnilo niekoľko dobrovoľníckych brigád zameraných na vyčistenie od náletových burín a krov.

Všetci, ktorých projekt oslovil sa zhodujú, že objavom obecnej záhrady sa vyskytla jedinečná šanca vytvoriť v Bratislave intímny, domácky, uzavretý priestor s verejným charakterom. Prioritne ide o jeho využívanie staršími ľuďmi, ale aj mamičkami s deťmi, ktoré tu budú mať istotu, že ak im drobci odbehnú pár metrov, nezrazí ich  auto. Aj táto iniciatíva by mohla zmeniť zabehnutú šablónu, že sa mnohé okrajové štvrte stali v posledných rokoch len spálňami metropoly.

V území už prebehli aj ďalšie úkony potrebné na ďalšie procesy. Zameranie plota a celej parcely vykonal geodet Andrej Gaťa, podklady následne odovzdal Pavlovi Pokornému, ktorého architektonická kancelária spracovala digitálnu mapu, 3D model objektu a koncept pripravila na vstup ďalších subjektov.

O všetkých aktivitách informujeme lokálne aj celorepublikové médiá formou tlačových správ, ďalej na webe http://www.racianskyspolok.sk, na sociálnych sieťach, v miestnych periodikách Račiansky výber a Račan a v lokálnej TV relácii Račiansky výber vysielanej v rámci TV Bratislava.

V priestore sa nechystajú žiadne megalomanské zásahy okrem novej výsadby, menších terénnych úprav, inštalácie zavlažovacieho systému, osadenia záhradného mobiliáru, posedenia a či prvkov na hranie pre deti. V pláne je aj realizácia bezbariérového nástupu do sadu z nádvoria obecného úradu na Alstrovej ulici.

Radi by sme Vás požiadali o zaradenie projektu „Revitalizácia Obecnej záhrady v Rači“ do programu Participatívneho rozpočtu Bratislavy. Konkrétne sa chceme uchádzať o finančný príspevok na vybudovanie a realizáciu systému závlahy, ktorého rozpočet je na základe podkladov stavený na sumu 6645,47 eur.

V prípade potreby doplnenia údajov k projektu sme pripravení dodať požadované upresnenia obratom.

S pozdravom
Róbert Witkovský
predseda OZ Račiansky spolok

Projekt zavlažovania Obecnej záhrady v Rači

Základné údaje

Závlahu delíme do 10 sekcií:
– 8 sekcií rotačných zavlažovačov osadených do trojuholníkového sponu, aby došlo k pokrytiu celej plochy pozemku
– 2 sekcie kvapkovej závlahy na pokrytie výsadby podľa projektovej dokumentácie.
– všetky osadenia závlahových komponentov podľa projektovej dokumentácie

Napájanie betónovej nádoby:
– zo studne pod Obecným úradom na automatickom princípe pomocou plavákového ventilu
– alternatívny zdroj vody: mestská voda v období extrémneho sucha
– mestská voda poloautomatickým systémom – vypne pri napustení, ale manuálne treba otvoriť vodu pre napustenie

Výber zásobnej nádoby
– osadenie betónovej prefabrikovanej nádrže

Zásobovanie záhrady pitnou vodou – pre potreby návštevníkov
– na vedení mestskej vody je možné vytvoriť odberné miesto na použitie pitnej vody, podľa projektu

Cenová kalkulácia
– cenová kalkulácia je stanovená maloobchodnými cenami
– predpokladaný rozsah prác cca 7-10 dní
– fiškálne zľavy po dohode podľa  potreby spolku
– predpokladaný termín realizácie: jar 2014

Požadovaná suma na dotáciu z Participatívneho rozpočtu:

Rozpis použitého materiálu: 4951,05 eur
Rozpis prác: 1694,42 eur

Spolu: 6645,47 eur

Foto:

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s